Misją  Towarzystwa  jest

Wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego i budowa nowoczesnych instytucji państwa. Integrowanie i inspirowanie ludzi aktywnych na rzecz rozwoju nowoczesnych społeczności lokalnych oraz wykorzystanie integracji Polski z Unią Europejską.

"Nowy Świat"

Jesteśmy już na Facebooku! Zapraszamy do śledzenia:

Szanowni Państwo, Członkowie TIS „Nowy Świat”
 
Uprzejmie uformujemy, że z powodu obecnej, trudnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 postanowiliśmy przesunąć termin przypadającego w tym roku zjazdu krajowego na II połowę września 2021r.
Mamy nadzieję, że w tym terminie będą już warunki sprzyjające wciągającym dyskusjom i wymianie poglądów.
Zarząd Towarzystwa Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat”

W zawiązku z 15 rocznicą członkostwa Polski w Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Społecznych Nowy Świat prezentuje swoje stanowisko w sprawach europejskich

Czytaj więcej…

 

 

        VIII Zjazd Towarzystwa Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat”  odbył się dniu 11 maja br. w Warszawie/w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej. Obrady przebiegały zgodnie z zaplanowanym porządkiem.  Na Przewodniczącego Zjazdu wybrano jednogłośnie Zenona Daniłowskiego. Zjazd powołał  3 Komisje: Skrutacyjno – Mandatową, Wyborczą oraz Uchwał i Wniosków. Sprawozdanie z działalności TIS przedstawił Dyrektor Generalny TIS – Jan Klemt, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  Jacek Głąbowski.

 

Czytaj więcej…

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

serdecznie zapraszamy do udziału w VIII Krajowym Zjeździe Delegatów Towarzystwa Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat”, który decyzją Zarządu odbędzie się w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczości przy ul. Jasnej 1 w Warszawie dnia 11 maja 2019 r. o godz.10.00

Hasło tegorocznego spotkania brzmi: „Unia Europejska – wspólna odpowiedzialność”.

Liczymy na Waszą obecność i czynny udział w dyskusji.

 

 

    Sekretarz, Dyrektor Generalny                                                                            Przewodniczący

Towarzystwa Inicjatyw Społecznych                                                           Towarzystwa Inicjatyw Społecznych      

              „Nowy Świat”                                                                                                „Nowy Świat”

 

                 Jan Klemt                                                                                                 Zenon Daniłowski

 

Chiny bliżej Europy

W dn. 05.12.2018 r odbyło się spotkanie z b. Ambasadorem RP w Chinach  Ksawerym Burskim. Pan Ambasador nakreślił  aktualny obraz Chin i perspektywę dalszej ekspansji gospodarczej  w Europie…

 
23.08.2018

Czytaj więcej…

RELACJE Z OSTATNICH IMPREZ

 Polska Wieś Europejska – Dzień Europejski w Gozdnicy – 15 lecie referendum akcesyjnego 

Podsumowanie projektu Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce – Polska Wieś Europejska. Obchody 15-lecia referendum o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej…

 
23.08.2018

Czytaj więcej…

19 MAJA BR. W ZĄBKACH PRZY ULICY PIŁSUDSKIEGO 180 ODBYŁO SIĘ ZEBRANIE KONWENTU „TOWARZYSTWA INICJATYW SPOŁECZNYCH „ NOWY ŚWIAT”.

 25.05.2018
Czytaj więcej…

SPOTKAJ SIĘ Z NAMI

Chętnie cię wysłuchamy.

PODĄŻAJ ZA NAMI
tis@nowyswiat.org.pl

ZADZWOŃ DO NAS
22 771 57 890

SPOTKAJ NAS
u. Piłsudskiego 180 05-091 Ząbki k/Warszaw